بررسی مدل‌سازي سيستم قدرت با رويکرد پدافند غيرعامل در مقابل حملات الکترومغناطيسي

بررسی مدل‌سازي سيستم قدرت با رويکرد پدافند غيرعامل در مقابل حملات الکترومغناطيسي
بررسی مدل‌سازي سيستم قدرت با رويکرد پدافند غيرعامل در مقابل حملات الکترومغناطيسي

بررسی-مدل‌سازي-سيستم-قدرت-با-رويکرد-پدافند-غيرعامل-در-مقابل-حملات-الکترومغناطيسي

تحقیق حاضر با عنوان بررسی مدل‌سازي سيستم قدرت با رويکرد پدافند غيرعامل در مقابل حملات الکترومغناطيسياز سری تحقیق های رشته برق و الکترونیک  میباشد. این تحقیق در160صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن
چکيده
امروزه، با توجه به وجود وابستگي متقابل ميان زيرساخت‌هاي حياتي جامعه (نظير برق، آب، گاز و غيره)، آسيب‌پذيري‌هاي ناشي از تهديدات افزايش خواهد يافت؛ به ‌طوري‌که اختلال در روند عادي يکي از آنها به واسطه بروز هر نوع تهديد، مي‌تواند بر روي روند عادي زندگي و امنيت کلان جامعه، تاثيرات نامطلوبي بجا نهد. بر اساس يک ديدگاه، تهديدات متصور براي يک سيستم قدرت، شامل حوادث طبيعي و انسان‌ساز است. هدف اصلي اين تحقيق، مدل‌سازي سيستم قدرت با رويکرد پدافند غيرعامل در مقابل تهديدات الکترومغناطيسي و بررسي راه‌كارهاي افزايش ايمني و امنيت آن در برابر اين نوع از تهديدات خواهد بود. ارائه راهکارهاي حفاظتي و جلوگيري از آسيب به سيستم قدرت، حفظ و تداوم فرايندهاي کاري، سرمايه‌ها و منابع مربوطه، نيازمند شناسايي تهديدات و تعيين سناريوهاي وقوع آنهاست. در اين تحقيق، منظور از سيستم قدرت، يک پست فشار قوي داراي اتاق فرمان و تهديدات مورد نظر از نوع انفجارات اتمي بالاي سطح زمين ((HEMP و فرستنده‌هاي توان بالاHPEM)) است. در اين تحقيق، پس از بررسي کلي اجزاي سيستم قدرت، به تهديدات الکترومغناطيسي، مفاهيم مربوط به سازگاري الکترومغناطيسي (EMC)/ تداخل الکترومغناطيسي (EMI)، نفوذپذيري و آسيب‌پذيري سيستم قدرت در برابر حملات الکترومغناطيسي پرداخته مي‌شود. با توجه به اينکه تجهيزات مهم سيستم قدرت مورد نظر اين تحقيق، شامل محفظه‌هاي مربوط به سيستم الکترونيکي، پردازشي و مخابراتي، رک‌هاي کنترلي و سازه بتني پست مي‌باشد، لذا سنجش ميزان کيفيت حفاظت‌سازي (SE) در هر يک از آنها به كمك نرم‌افزار شبيه‌ساز CST، نشان مي‌دهد که روزنه‌هاي مستطيلي عريض تعبيه شده در ساختارهاي محفظه‌ها و رک‌هاي ياد شده، داراي کمترين حفاظت الکترومغناطيسي و روزنه‌هاي دايروي داراي بيشترين حفاظت الکترومغناطيسي است. نتايج شبيه‌سازي براي سازه پست نشان مي‌دهد که ساختمان‌هاي بتني، تقريباً هيچ‌گونه حفاظتي در برابر تهديدات ندارند؛ اما در صورتي که در ساختارشان از بتن مسلح استفاده شود، ميزان کيفيت حفاظت‌سازي (SE) در فرکانس‌هاي پايين بهبود مي‌يابد.
کلمات کليدي
سيستم قدرت، اتاق فرمان، تهديدات الکترومغناطيسي، HEMP، HPEM، کيفيت حفاظت‌سازي (SE)، EMI و EMC.
طرح مسئله
اختراع برق، زندگي بشر را بيش از گذشته به سيستم برق و اجزاي مرتبط به آن، وابسته ساخته است؛ به ‌طوري‌که اگر جريان الکتريکي به واسطه بروز تهديدي، از چرخه توليد تا توزيع و بهره‌برداري دچار اختلال گردد، به خاطر وجود وابستگي ميان اين زيرساخت با ساير زيرساخت‌ها، مي‌تواند بر روي روند عادي زندگي و امنيت جامعه، تاثيرات نامطلوبي بجا نهد. در اين تحقيق، منظور از سيستم قدرت، يک پست فشار قوي (63 کيلوولت) داراي اتاق فرمان و سايراجزاي مربوطه در آن است.
با توجه به پيشرفت‌هاي اخير و نياز‌هاي روزافزون جوامع بشري به سيستم قدرت، حفاظت از اجزاي مرتبط با اين سيستم در برابر بروز انواع تهديدات، از اهميت ويژه¬اي برخوردار است. به طور كلي، تهديدات متصور براي يک سيستم قدرت، از دو منظر خارجي و داخلي قابل طرح است [1]:
الف) تهديدات خارجي: تهديداتي هستند كه از خارج سيستم بروز مي‌كنند.
ب) تهديدات داخلي: به تهديداتي اطلاق مي‌شوند که بر اساس خطاي نيروي انساني يا فرايندهاي داخلي سيستم شکل مي‌گيرند.
اين پايان‌نامه، بر روي يكي از مهمترين مصداق‌هاي مربوط به تهديدات خارجي يعني تهديدات ناشي از امواج الكترومغناطيسي و تاثير آنها بر عملکرد پست‌هاي برق متمركز مي‌باشد. تهديدي ‌که مي‌تواند عملكرد اجزاي مرتبط با اين سيستم را به شدت تحت تاثير عملکرد سوء خود قرار دهد. تهديدات ناشي از امواج الكترومغناطيسي به عنوان يكي از تهديدات جديد در حيطه زيرساخت‌ها و سيستم‌هاي قدرت، مي‌تواند به صورت طبيعي و انسان‌ساز وجود داشته باشند. اين امواج، در رنج‌هاي مختلف به صورت مستقيم و تابشي، اجزاي سيستم را تحت تاثير قرار مي‌دهند و موجب آسيب آنها مي‌شوند.
شناسايي تهديدات و سناريو‌هاي تهديد احتمالي، به منظور ارائه راه‌كارهاي حفاظت الكترومغناطيسي و جلوگيري از اختلال يا تخريب اجزاي پست‌هاي برق، حفظ و نگهداري از فرايندهاي كاري، منابع و سرمايه‌ها، امري ضروري است. از اينرو، آسيب‌شناسي و انجام فعاليت‌هاي مديريت ريسک براي مقابله با آثار سوء ناشي از تهديدات همچنين اتخاذ تدابير لازم براي ارتقاء پايداري و قابليت اطمينان اجزاء سيستم قدرت، ضرورت بسياري پيدا مي‌کند. مدل‌سازي و در پي آن، تدوين و بکارگيري هوشمندانه رويکردهاي پدافند غيرعامل مي‌تواند راه‌کاري مناسب براي اين منظور باشد.
 فرضيه تحقيق
سيستم قدرت به دليل وابستگي شديدِ صنايع، اقتصاد، ارتباطات، حمل و نقل، خدمات درماني و غيره، جايگاه ويژه‌اي در ميان زيرساخت‌هاي حياتي هر کشور دارد. زيرساخت‌هاي قدرت الکتريکي، نظير ساير زيرساخت‌هاي حياتي مي‌تواند در معرض حملات نظامي و خرابکارانه قرارگيرد. در چنين حالتي، هرگونه اختلال در عمليات اين سيستم، جامعه را دچار تشويش کرده و به سمت بحران سوق خواهد داد.
فهرست مطالب
چکيده    ‌ب
کلمات کليدي    ‌ب
علائم اختصاري    ‌ج
فصل اول: كليات    1
1-1- عنوان پاياننامه    1
1-2- طرح مسئله    1
1-2-3- فرضيه تحقيق    2
1-2-4- سوال تحقيق    2
1-2-5- اهميت و ضرورت انجام تحقيق    2
1-2-6- سابقه‌ تحقيق    3
1-3- هدف تحقيق    5
1-4- نحوه اعتبارسنجي    5
1-5- ساختار پايان‌نامه    6
فصل دوم: بررسي اجزاء سيستم قدرت (پست برق 63 كيلوولت)    7
2-1- مقدمه    7
2-2- معرفي پست‌هاي برق    7
2-3- پست‌هاي داخلي و خارجي    9
2-3-1- پست داخلي    9
2-3-1-1- تجهيزات كنترلي    10
2-3-1-2- سيستم کنترل نظارتي و دستيابي به اطلاعات (اسكادا)    12
2-3-1-3- سيستم‌هاي ارتباطي    15
2-3-2- پست‌هاي خارجي    16
2-3-2-1- کابل    17
2-3-2-2- ترانسفورماتور    17
2-3-2-3- برق‌گير    19
2-3-2-4- تپ چنجر    20
2-3-2-5- سيستم انتقال اطلاعات از طريق خطوط انتقال(PLC)    21
2-3-2-6- کليدهاي فشار قوي    23
2-3-2-7- شين يا باس‌بار    25
2-3-2-8- ايزولاتور يا مقره    25
2-4- نتيجه‌گيري    25
فصل سوم    27
مدل‌سازي سيستم قدرت در برابر عوامل تهديد در کارهاي قبلي    27
3-1- مقدمه    27
3-2- معرفي تهديدات در يک سيستم قدرت    28
3-2-1- حوادث طبيعي    28
3-2-2- حوادث انسان‌ساز    29
3-2-3- مقايسه بين حوادث انسان‌ساز سهوي و عمدي    30
3-3- نقش و جايگاه پدافند غيرعامل در يک سيستم قدرت    31
3-3-1- مفهوم پدافند غيرعامل    32
3-3-2- اصول پدافند غيرعامل    33</font
لینک دانلود

✔ نمایش جزئیات بیشتر و دریافت فایل